صدرا بصارتیان

صدرا بصارتیان

۱۲ شهریور ۱۴۰۱

بازی ماز

برید توش توضیحات هست

  • سلام آقا صدرا ! به نظرم تعداد گام های شکلک گربه را کمتر کنید بهتر است ولی در کل بازی خوبی بود.

1 کامنت

اشتراک گذاری

×