مدارس همکار

تیم نابغه‌ساز از سال ۱۳۹۶ تاکنون با بیش از ۵۰۰ مدرسه و سازمان در استان یزد همکاری داشته است. ما در طرح ایران دیجیتال وزارت آموزش و پرورش مشارکت فعال داشته و تاکنون بیش از ۱۵۰۰۰ شاگرد را آموزش داده‌ایم. هدف ما آموزش کودکان و نوجوانان با زبان‌های برنامه‌نویسی است تا آن‌ها را برای مواجهه با چالش‌های دنیای دیجیتال آماده کنیم. با بهره‌گیری از روش‌های نوین آموزشی و برنامه‌های متنوع، تلاش می‌کنیم تا نسل آینده را با مهارت‌های ضروری و نوآوری‌های تکنولوژیک توانمند سازیم.

پیشرفت

خانم جهانداری

87

دبیرستان دوره اول

شهید رجایی (بستک)

عبدالرحمن یوسفی

185

دبیرستان دوره اول

هاجر (کیش)

معصومه اقاسلیمانی

253

دبیرستان دوره اول

نوردخترانه

فاطمه سالاری

185

دبیرستان دوره اول

باب الحوائج

ماریا رحیمی

13

دبیرستان دوره اول

نمونه معرفت

سنیه خورشیدی

171

دبیرستان دوره اول

جوادالائمه

عباس ابراهیمی

172

دبیرستان دوره اول

صالح ادیب (بندرلنگه)

معصومه اسکندری

220

دبیرستان دوره اول

افروز شهابی پور(بندرعباس)

زینب صادقی

293

دبیرستان دوره اول