تمرین 3 – پایتون متوسطه

  • 0 نفر پسندیدند
  • ذخیره کردن
  • 32
فهرست

تمرین 3 – پایتون متوسطه

یک ماشین حساب ساده بسازید که می تواند با استفاده از توابع ، محاسبات “جمع، تفریق، ضرب و تقسیم”  را انجام دهد.
نمونه خروجی:
عملیات را انتخاب کنید.
1.جمع
2. تفریق
3. ضرب
4. تقسیم
یکی از گزینه ها را وارد نمایید (1/2/3/4):

چه امتیازی به این مقاله میدهید

جالب نبود

متوسط

خوب

خیلی خوب

خیلی عالیه

مدیر سایت

نویسنده

مدیر سایت

دیدگاه ها
0 دیدگاه