تمرین 2- مبانی رایانه

  • 0 نفر پسندیدند
  • ذخیره کردن
  • 48
فهرست
  • با کمک نرم افزار  drawing for children  دریا را به همراه آبزی ها و قایق ها و کشتی ها بکشید

تمرین 2- مبانی رایانه

با کمک نرم افزار  drawing for children  دریا را به همراه آبزی ها و قایق ها و کشتی ها بکشید

چه امتیازی به این مقاله میدهید

جالب نبود

متوسط

خوب

خیلی خوب

خیلی عالیه

مدیر سایت

نویسنده

مدیر سایت

دیدگاه ها
0 دیدگاه