با مهندس طاهره رفیعی آشنا بشید...

طاهره رفیعی متولد 69 و از مدرسان جدید نابغه ساز هست.مدرک کارشناسی رو در رشته مهندسی نرم افزار و از دانشگاه باهنر کرمان و کارشناسی ارشد در رشته مهندسی شبکه از دانشگاه یزد گرفته.قبل از فعالیت در مجموعه نابغه ساز به مدت دو سال در دبستان غیر دولتی نیک اندیشان به عنوان مسئول و معاونت اجرایی فعالیت داشته.

مهارتها

Office
My sql
Mininet
Mikrotic
scratch