فرصت باقی مانده به ثبت نام دوره های آنلاین بازی سازی و انیمیشن سازی
NABEGHESAZ-FETR

جدول قیمت دوره‌های آنلاین نابغه ساز

دوره آنلاین VIP

هزینه ثبت نام: ۵۵۰ هزار تومان


ظرفیت کلاس: ۴ نفر

کتاب کار: دارد

ویدئوی حل تمرین: دارد

مدت زمان دوره: ۱۲ ساعت
ثبت نام می‌کنم

دوره آنلاین ویژه

هزینه ثبت نام : ۳۶۸ هزار تومان


ظرفیت کلاس: ۶ نفر

کتاب کار: دارد

ویدئوی حل تمرین: ندارد

مدت زمان دوره: ۱۲ ساعت
ثبت نام می‌کنم

دوره آنلاین معمولی

هزینه ثبت نام : ۲۳۵ هزار تومان


ظرفیت کلاس: ۱۰ نفر

کتاب کار: دارد

ویدئوی حل تمرین: ندارد

مدت زمان دوره: ۱۲ ساعت
ثبت نام می‌کنم

نظرات والدین و دانش آموزان درباره نابغه ساز