کودک ایرانی، مهارت جهانی
کودک ایرانی، مهارت جهانی

آموزش برنامه‌نویسی به خردسالان|(6 الی 8 سال)

آموزش برنامه‌نویسی به خردسالان|(6 الی 8 سال)

آموزش کامپیوتر و برنامه‌نویسی برای کودکان و نوجوانان
یادگیری مهارت‌های مختلف برای نوجوانان اهمیت ویژه‌ای دارد؛ چرا که یادگیری مهار‌ت‌های مفید باعث افزایش اعتماد به نفس آنها می‌شود و می‌تواند زمینه‌ساز موفقیت آنها در آینده نیز باشد. به همین جهت نابغه‌ساز با هدف کمک به آنها در این راستا، دوره‌های آموزشی زیادی را در زمینه‌ی آموزش کامپیوتر و برنامه‌نویسی به کودکان و نوجوانان را برگزار می‌کند.
آموزش در نابغه‌ساز
ما در نابغه‌ساز حتی پس از اتمام دوره‌ی آموزشی هم فرزند شما را رها نمی‌کنیم؛ بلکه با استفاده از شبکه‌ی اجتماعی بی‌کد، اولین شبکه‌ی اجتماعی برنامه‌نویسان کودک و نوجوان، رابطه‌ی خود را با آنها حفظ می‌کنند تا در صورت بروز هر سوالی پاسخگوی آنها باشند. حتی کودکان و نوجوانان می‌توانند در این بستر بازی‌ها و انیمیشن‌هایی را که تولید کرده‌اند را با سایر دوستان خود به اشتراک بگذارند.