تمرین ۲ پایتون متوسط

۱۹ تیر ۱۴۰۲

چجوری باید شروع کنم چوری باید این تمرین را انجام بدهم؟