sara rahimi

sara rahimi

۱۵ بهمن ۱۴۰۱

راهنمایی و رانندگی

آشنایی بیشتر با علائم راهنمایی رانندگی. این بازی به وسیله کلیدهای جهت انجام می شود. وقتی بیشتر از هشت امتیاز کسب کردیم برنده می شویم. صفحه ما به دو قسمت تقسیم شده: نوشتاری و تصویری. در نوشتاری توضیحات لازم برای آن علامت خاص راهنمایی و رانندگی داده شده و در تصویری شما با استفاده از آن راهنما امتیازات لازم را کسب می کنید و در غیر این صورت ار شما امتیاز کسر می شود.

دانلود فایل پروژه
1 کامنت

اشتراک گذاری

×