درسا زارع

درسا زارع

۲۰ بهمن ۱۴۰۱

تدریس اولویت بندی

شما می توانید با این برنامه اولویت ها را اموزش ببینید و در اخر هم از شما ازمونی گرفته خواهد شد.

دانلود فایل پروژه
25 کامنت

اشتراک گذاری

×