سید محمد دانیال میرزابابایی

سید محمد دانیال میرزابابایی

۱۶ آذر ۱۴۰۱

بازی ماز فضایی

برای بالا رفتن کلید بالا، برای پایین رفتن کلید پایین، برای راست رفتن کلید راست، برای چپ رفتن کلید چپ

دانلود فایل پروژه
5 کامنت

اشتراک گذاری

×