زینب سلطانی

زینب سلطانی

۱۵ بهمن ۱۴۰۱

بازیافت زباله

با سطل زباله باید زباله ها را جمع آوری کنیم و اگر میوه ای وارد سطل شد ۱ امتیاز کسر میشود و با ورود هر زباله ۱ امتیاز اضافه می شود
اگر امتیاز برابر ۳۰ شد برنده اید
ولی اگر کمتر از ۰ شد می بازید

دانلود فایل پروژه
0 کامنت

اشتراک گذاری

×