مهیار

مهیار

۱۵ بهمن ۱۴۰۱

اشنایی با درس شیمی

این پروژه برای این است که شما اطلاعاتی از درس شیمی را در اختیار داشته باشد.
اگر لینکی که گذاشته شد به همراه کد QR می توانید از لینک زیر استفاده کنید تا به سوالات دسترسی پیدا کنید.
https://www.dl.nomreyar.com/11/test/shimi/soaltesti_shimi_11_F1_1_Nomreyar.pdf

دانلود فایل پروژه
1 کامنت

اشتراک گذاری

×