کودک ایرانی، مهارت جهانی
کودک ایرانی، مهارت جهانی

home page

مدرسه‌ی آموزش‌ برنامه‌نویسی به کودکان و نوجوانان

بیش از هفت دوره حضوری و پانزده دوره غیر حضوری

+ ۰
اساتید مجرب
+ ۰
دانشجوی دوره
+ ۰
مدرک صادر شده
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
جشنواره‌ی پاییزه

هوش طبیعت گرا چیست؟

فهرست مطالب۱ هوش طبیعت گرا۱.۰.۱ طبیعت برای افرادی با هوش طبیعت گرا، خانهٔ دوم آن‌ها

هوش بین فردی چیست؟

فهرست مطالب۱ هوش بین فردی۱.۱ هوش بین فردی چیست؟۱.۲ ویژگی‌های افراد با هوش بین فردی

هوش کلامی در کودکان

فهرست مطالب۱ هوش کلامی کودکان۱.۰.۱ ویژگی کودکان با هوش کلامی بالا:۱.۰.۲ راه های افزایش هوش

هوش موسیقایی در کودکان

هوش موسیقیایی هوش موسیقیایی کودکان ، یا هوش موسیقایی یکی دیگر از هوش های چندگانه گاردنر

آرش برهمند@ArashBarahmand
Read More
زمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.
آرش برهمند@ArashBarahmand
Read More
زمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.
آرش برهمند@ArashBarahmand
Read More
زمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.
Previous
Next