کودک ایرانی، مهارت جهانی
کودک ایرانی، مهارت جهانی

هفتمین دوره جامع تربیت مربی

"*" indicates required fields

وضعیت تاهل
تحصیلات ( از اول به آخر)*
سطح
رشته
گرایش
دانشگاه
سال شروع
سال پایان
معدل
 
برای اضافه کردن سطر بعدی لطفا روی مربع قرمز و + کلیک کنید
Max. file size: 256 MB.
سوابق کاری ( از آخر به اول)
نام شرکت
سمت
گرایش
مدت همکاری
سابقه بیمه
آخرین حقوق
علت ترک شغل
آدرس و تلفن محل کار
 
برای اضافه کردن سطر بعدی لطفا روی مربع قرمز و + کلیک کنید
دوره های آموزشی
نام دوره
موسسه برگزار کننده
تاریخ
مدت دوره
 
برای اضافه کردن سطر بعدی لطفا روی مربع قرمز و + کلیک کنید
نحوه همکاری:
محل سکونت
نشانی محل سکونت
تلفن محل سکونت
تلفن همراه
شماره تماس جهت تماس های ضروری
ایمیل
 

مهارت های کامپیوتری

word
Excel
Access
Windows
Powerpoint
Internet
زبان خارجه
فتوشاپ
Drop files here or
Max. file size: 256 MB.
    صحت تمام اطلاعات ذکر شده مورد تایید می باشد*

    استخدام مربی

    برای دسترسی به فرم ثبت نام شماره تماس خود را وارد کنید:

    [nirweb_newsletter]