کودک ایرانی، مهارت جهانی
کودک ایرانی، مهارت جهانی

اپلیکیشن نابغه ساز چیست؟

اپلیکیشن نابغه ساز یک محیط بسیار ساده که متناسب با همه رنج سنی از ۶ تا ۱۷ سال ساخته شده است که دانش آموزان دسترسی راحت با مدیریت آموزشگاه داشته باشند و همچنین با مربی خود به طور مستقیم در ارتباط باشند

این اپلیکیشن دقیقا چیکار میکنه؟

دانلود اپلیکیشن نابغه ساز: