کودک ایرانی، مهارت جهانی
کودک ایرانی، مهارت جهانی

دوره‌ی آنلاین برنامه‌نویسی با اسکرچ (ویژه۱۲-۹ سال) (ترم ۴)