کودک ایرانی، مهارت جهانی
کودک ایرانی، مهارت جهانی

دوره‌ی آنلاین برنامه‌نویسی با اسکرچ scratch(ویژه۱۲-۹ سال) (ترم ۳)+هزینه دوره