کودک ایرانی، مهارت جهانی
کودک ایرانی، مهارت جهانی

دوره‌ی آنلاین برنامه‌نویسی با اسکرچscratch (ویژه ۱۲-۹ سال) (ترم ۲)+هزینه دوره