کودک ایرانی، مهارت جهانی
کودک ایرانی، مهارت جهانی

مجموعه نابغه ساز برای گسترده سازی آموزش های برنامه نویسی به کوکان و نوجوانان سطح استان یزد به این موفقیت رسیده است که در اکثر آموزشگاه ها و موسسه های آموزشی، آموزش های خود را گسترش بدهد و همه کودکان و نوجوانان استان یزد از آن بهره کافی را ببرند و همین دلیل ما با برخی از آموزشگاه ها همکاری ویژه داریم که فرزندان شما برای کم شدن مسافت،درصد تخفیف برای کارمندهای ارگان های دولتی و خصوصی،… در اکثر نقاط استان یزد میتوانید با آموزشگاه ها مراجعه کنید و ثبت نام خود را شروع کنید 

 

برای همکاری با مجموعه نابغه ساز فرم زیر را پر کنید:

آموزشگاه آرمان صدرا

برگزاری کلاس های برنامه نویسی به کودکان و نوجوانان در حوزه آرمان صدرا یزد

اداره کل آموزش و پرورش استان یزد

تصویب قانون طرح درس اصلی برنامه نویسی برای بچه های آموزش ابتدایی از مهر ۱۴۰۱

همکاری با معاونت پرورش استعداد های درخشان

برگزاری کلاس های برنامه نویسی به کودکان و نوجوانان در حوزه مدارس سمپاد

اداره کل ارتباطات و فناوری استان یزد

بستن تفاهم نامه : مقدار درصد تخفیفی برای کلاس های برنامه نویسی  فرزندان ۶ تا ۱۶ سال کارکنان این مجموعه قائل میشویم 

پژوهش سرای برازنده مقدم یزد

برگزاری کلاس های برنامه نویسی به کودکان و نوجوانان در حوزه پژوهش سرای برازنده مقدم یزد

پژوهش سرای امام جعفر صادق یزد

برگزاری کلاس های برنامه نویسی به کودکان و نوجوانان در حوزه پژوهش سرای امام جعفر صادق یزد

پژوهش سرای جوان

برگزاری کلاس های برنامه نویسی به کودکان و نوجوانان در حوزه پژوهش سرای جوان

پژوهش سرای خاتمی

برگزاری کلاس های برنامه نویسی به کودکان و نوجوانان در حوزه پژوهش سرای خاتمی

پژوهش سرای رشیفی میبد

برگزاری کلاس های برنامه نویسی به کودکان و نوجوانان در حوزه پژوهش سرای رشیفی میبد

پژوهش سرای مهریز

برگزاری کلاس های برنامه نویسی به کودکان و نوجوانان در حوزه پژوهش سرای مهریز

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری استان یزد​

بستن تفاهم نامه : مقدار درصد تخفیفی برای کلاس های برنامه نویسی فرزندان ۶ تا ۱۶ سال کارکنان این مجموعه قائل میشویم

دانشگاه سراسری یزد

بستن تفاهم نامه : مقدار درصد تخفیفی برای کلاس های برنامه نویسی  فرزندان ۶ تا ۱۶ سال کارکنان این مجموعه قائل میشویم