ثبت نام رویداد دانش آموزی هاکاتینز

برای ثبت نام روی نمایندگی مورد نظر کلیک کنید.

دوره دوم ابتدایی دختر

ثبت نام

دوره‌ی اول متوسطه دختر

ثبت نام

دوره‌ی دوم ابتدایی پسر

ثبت نام

دوره‌ی اول متوسطه پسر

ثبت نام